torsdag 30 oktober 2014

Certifierad

I ungefär ett halvår har jag genomgått en permakultur design kurs. Kursen är nu avslutad och jag har fått mitt certifikat! Kursen har inneburit en hel del läsande, tänkande och designande. Man har börjat tänka i lite nya banor när det gäller hemmet och vår egen lilla täppa på planeten jorden. På kursen pratade vi om att sätta på sig permakulturglasögonen. Det innebär att titta på sin omgivning och sin värld med de kunskaper man lärt sig inom just den världen. Men sådana metaforiska glasögon har man ju gott om redan innan man går en kurs såklart. Jag har dock fått några till att använda mig av. Jag tänker mer på hur olika saker förhåller sig till varandra i hemmet och trädgården. Vilka flöden som finns på platsen, människor och djur, energi och vatten, med flera.

På tal om energi så har ytterligare ett certifikat erhållits där. Energimyndigheten har nämligen godkänt vår ansökan om elcertifikat för den överskottsel vi matar ut på elnätet från solcellerna. Återstår att vänta in ansökan om ursprungsgarantier som jag nyligen fick veta gick att handla med också. Fantastiskt byråkratiskt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar