fredag 2 oktober 2015

Byråkratisk solkraft

Nu har jag varit in på vårt Cesarkonto som vi har på Energimyndigheten. På vårt Cesarkonto registreras de elcertifikat och ursprungsgarantier som varje megawattimme (MWh) vi levererar ut på elnätet berättigar oss till. Vi har i år levererat över 3 MWh ut på elnätet som i praktiken våra grannar kunnat utnyttja i sina hus för att laga mat, värma sina hus och titta på TV med. Det är ju såklart så att elektronerna som kommer i rörelse när vi genererar el inte tar sig ända till Västerås där Mälarenergi har sitt säte för att vi säljer vår el till dem.

3 MWh är alltså den el som blivit över när vi själva gjort över med så mycket vårt hushåll behöver. Så vad är så mycket el värd? Först så har vi slutit ett avtal med Mälarenergi (som vi också köper vår el ifrån) att de ska köpa vår överskottsel vi matar ut. De betalar 0,5-0,6 kr/kWh för den elen. De tillämpar nått de kallar nettodebitering så om vi säljer mer el än vi köper så får vi ett tillgodo till kommande månad. Dessutom genomförde Alliansregimen ett bidragssystem (hör och häpna) som ska ge 0,6 kr/kWh tillbaka på skatten året efter för den el som mikroproducenter pumpar ut på elnätet.

Vårat elnätsbolag betalar oss 0,043 kr/kWh för ”nätnyttoeffekt”, det vill säga att vi levererar ström till våra grannar så Gävle energi stundtals slipper det.

Dessutom finns ett system för elcertifikat och ursprungsgarantier som följs upp av Energimyndigheten som jag skrev om ovan. Jag får kontakta Mälarenergi när vi fått ihop ”året skörd” av certifikat så kommer vi överens om ett pris. Vid detta tillfälle får vi 160 kr/certifikat, eller omräknat 0,16 kr/kWh.

Sedan måste man momsregistrera sig då Mälarenergi betalar ut ersättningen för vår el inklusive moms så måste vi dra av momsen i samband med deklaration.

Summering!

Överskotts el till Mälarenergi = 0,5 kr/kWh
Moms som ska dras av = -0,125 kr/kWh
Nätnyttoeffekt Gävle Energi = 0,043 kr/kWh
Bidrag tillbaka på skatten = 0,6 kr/kWh
Elcertifikat+Ursprungsgarantier = 0,16 kr/kWh
Totalt värde för solelen = 1,178 kr/kWh
Dessutom minskar vi vårat inköp av el med cirka 1400 kWh/år.

Summa summarum så betalar sig investeringen av solpaneler 5500 kr per år. Vilket om allt annat är lika innebär en återbetallningstid på 19 år. Om/när vi får bidrag för investeringen av solceller så är återbetalningstiden nere på 12,5 år. Alltså ytterligare ett bidragssystem!
Visst är det snårigt!?