onsdag 29 oktober 2014

Valfrihetens gissel

Sverige har rört sig mer och mer mot privatisering. Tågen, appoteken, skolorna och sjukvården. Majoriteten har varit för en varfrihet, man vill inte att någon överhet ska bestämma vem jag anlitar till olika tjänster. Man vill känna att man kan påverka i sin vardag genom sina egna beslut. Jag kan förstå önskan och känslan att få bestämma över sin situation är ofta angenämare än om någon säger till en vad man ska göra. Men det har också resulterat i att det är upp till en själv att vara påläst och ständigt jämföra och väga olika alternativ mot varandra. Som småbarnsförälder i en av Sveriges friskoletätaste kommuner har valet av skola inte varit så enkelt som att välja den som är närmast. Vi har stått på kö på någon av friskolorna med bilsäljarleende pedagoger (lärare) med supergott fika och mysiga lokaler. Men valde tillslut den kommunala skolan med slitna lokaler och personal. Familjelogistik, miljötänk och lokalpatriotism var några av våra huvudargument. Förhoppningsvis lär de sig nog för att bli fungerande individer i samhället trots att det inte är en vinstdrivande verksamhet som sköter deras utbildning.

Elbolag är ett annat angenämnt tidsfördriv som jag ägnat mig åt mycket på sista tiden. Och det senaste på energifronten har varit att ansöka om elcertifikat och ursprungsgarati hos energimyndigheten för min solelanläggning. Dessutom meddelade ett av ”mina” energibolag att jag måste momsregistera mig för att sälja min överskottsel. Så jag har skrattat tillsammans med en tjänsteman på skatteverket  åt den administration jag måste genomgå för att sälja el för högt räknat 2000 kr/år.

Då är det rätt skönt att man bor i ett hus där jag inte kan välja bredbandsleverantör eller leverantör av fast telefoni. Det är bara ett bolag som kan erbjuda respektive tjänst, inte samma heller! Men befriande att ha något som fortfarande är monopoliserat om än bara lokalt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar