torsdag 30 oktober 2014

Certifierad

I ungefär ett halvår har jag genomgått en permakultur design kurs. Kursen är nu avslutad och jag har fått mitt certifikat! Kursen har inneburit en hel del läsande, tänkande och designande. Man har börjat tänka i lite nya banor när det gäller hemmet och vår egen lilla täppa på planeten jorden. På kursen pratade vi om att sätta på sig permakulturglasögonen. Det innebär att titta på sin omgivning och sin värld med de kunskaper man lärt sig inom just den världen. Men sådana metaforiska glasögon har man ju gott om redan innan man går en kurs såklart. Jag har dock fått några till att använda mig av. Jag tänker mer på hur olika saker förhåller sig till varandra i hemmet och trädgården. Vilka flöden som finns på platsen, människor och djur, energi och vatten, med flera.

På tal om energi så har ytterligare ett certifikat erhållits där. Energimyndigheten har nämligen godkänt vår ansökan om elcertifikat för den överskottsel vi matar ut på elnätet från solcellerna. Återstår att vänta in ansökan om ursprungsgarantier som jag nyligen fick veta gick att handla med också. Fantastiskt byråkratiskt!

onsdag 29 oktober 2014

Valfrihetens gissel

Sverige har rört sig mer och mer mot privatisering. Tågen, appoteken, skolorna och sjukvården. Majoriteten har varit för en varfrihet, man vill inte att någon överhet ska bestämma vem jag anlitar till olika tjänster. Man vill känna att man kan påverka i sin vardag genom sina egna beslut. Jag kan förstå önskan och känslan att få bestämma över sin situation är ofta angenämare än om någon säger till en vad man ska göra. Men det har också resulterat i att det är upp till en själv att vara påläst och ständigt jämföra och väga olika alternativ mot varandra. Som småbarnsförälder i en av Sveriges friskoletätaste kommuner har valet av skola inte varit så enkelt som att välja den som är närmast. Vi har stått på kö på någon av friskolorna med bilsäljarleende pedagoger (lärare) med supergott fika och mysiga lokaler. Men valde tillslut den kommunala skolan med slitna lokaler och personal. Familjelogistik, miljötänk och lokalpatriotism var några av våra huvudargument. Förhoppningsvis lär de sig nog för att bli fungerande individer i samhället trots att det inte är en vinstdrivande verksamhet som sköter deras utbildning.

Elbolag är ett annat angenämnt tidsfördriv som jag ägnat mig åt mycket på sista tiden. Och det senaste på energifronten har varit att ansöka om elcertifikat och ursprungsgarati hos energimyndigheten för min solelanläggning. Dessutom meddelade ett av ”mina” energibolag att jag måste momsregistera mig för att sälja min överskottsel. Så jag har skrattat tillsammans med en tjänsteman på skatteverket  åt den administration jag måste genomgå för att sälja el för högt räknat 2000 kr/år.

Då är det rätt skönt att man bor i ett hus där jag inte kan välja bredbandsleverantör eller leverantör av fast telefoni. Det är bara ett bolag som kan erbjuda respektive tjänst, inte samma heller! Men befriande att ha något som fortfarande är monopoliserat om än bara lokalt.

Medveten konsumtion

Som medveten konsument av ekonomiska tjänster ska man ju sprida sina risker. Diversifierat sparande, som en ekonom skulle uttrycka det. Det resulterar i att vi är kund hos fem(!) olika banker som var och en är bäst på något av det vi vill utnyttja dem till. Lönekonto och bolån på en, aktier på en annan, sparkonton på flera olika.

På börsen har jag några etiska principer jag följer som är högst godtyckliga men ändå gränser för var jag låter mina pengar vila. Olja, tobak och vapen tillhör min svarta lista vilket är passande då det är den färg jag förknippar dem med. Men det sträcker sig bara till att företaget inte ska ha det som huvudsyssla, mer än så har jag inte orkat analysera var och ett av de företag jag intresserar mig för.

I mataffären har jag även där etiska principer för min konsumtion. Det ska vara ekologiskt och rättvisemärkt, gärna både och. Ekologiska och rättvisemärkta produkter värnar om miljön speciellt den lokala miljön där varan är producerad och jag anser att det är en självklar solidarisk handling att låta bönder världen runt få en bättre arbetsmiljö utan kemikalker. Rättvisemärkningen hoppas jag innebär att deras ekonomiska ersättning är tillräckligt för att de ska kunna livnära sig på sin produktion och med bra arbetsförhållanden. Andra viktiga kriterier är om det är svensk producerat, inte för att jag tycker det är viktigare att det finns bönder i sverige än i andra delar av världen. Utan för att det innebär att varan inte rest så långt och förhoppningsvis är färskare och därmed mer näringsrik och hälsosam. Jag hoppas att jag genom att vara medveten konsument minskar lidandet och förbättrar arbetsförhållanden för människor som producerar den mat jag äter.

Men om man ska vara medveten konsument behöver man lägga tid på att läsa och vara medveten om var ens pengar går till och det är tyvärr inte så enkelt. Det är mycket man ska hålla reda på i ett så valfritt land som Sverige.

onsdag 8 oktober 2014

Itererande design

Förkylningarna avlöser varandra och hemmavarande med sjuka barn lika så. Själv har jag klarat mig undan förkylningen ganska bra och vi får se hur länge det håller.

I helgen gjorde jag och min kursare den avslutande designuppgiften för vår kurs, som är våran trädgård. Det ser ut att bli riktigt fint, på kartan i alla fall, så det blir det säkert i verkligheten med! Slutspurten på PDC-kursen pysslar jag med när jag är utsövd nog för att ha någon kreativitet kvar i hjärnan. Rapportskrivande ska vara klart till helgen för att opponenterna och lärare ska hinna läsa dem innan de ska pressenteras om ytterligare en vecka. Det frustrerande är att jag inte känner att jag kommer hinna och orka göra det så bra som jag önskar men eftersom det är en iterativ process (fint uttryck för att man aldrig blir färdig) så kommer design, kartor och analyser bara bli bättre och bättre med åren.


Jag hoppas vi kommer ha en oas på vår baksida där man gömmer sig undan världen och vardagen och bara myser. Men det kommer krävas en hel del jobb men det är jobb som är så otroligt välgörande och meditativt. Att jobba med trädgården ger omedelbar respons både vissuelt och mentalt. Det vill säga man ser hur fint det blir och känner hur bra man mår och hur hjärnan fungerar mycket bättre och ständigt kommer på nya kreativa saker när man jobbar i trädgården. Vardagen kan annars lätt bli antikreativ.