onsdag 29 oktober 2014

Medveten konsumtion

Som medveten konsument av ekonomiska tjänster ska man ju sprida sina risker. Diversifierat sparande, som en ekonom skulle uttrycka det. Det resulterar i att vi är kund hos fem(!) olika banker som var och en är bäst på något av det vi vill utnyttja dem till. Lönekonto och bolån på en, aktier på en annan, sparkonton på flera olika.

På börsen har jag några etiska principer jag följer som är högst godtyckliga men ändå gränser för var jag låter mina pengar vila. Olja, tobak och vapen tillhör min svarta lista vilket är passande då det är den färg jag förknippar dem med. Men det sträcker sig bara till att företaget inte ska ha det som huvudsyssla, mer än så har jag inte orkat analysera var och ett av de företag jag intresserar mig för.

I mataffären har jag även där etiska principer för min konsumtion. Det ska vara ekologiskt och rättvisemärkt, gärna både och. Ekologiska och rättvisemärkta produkter värnar om miljön speciellt den lokala miljön där varan är producerad och jag anser att det är en självklar solidarisk handling att låta bönder världen runt få en bättre arbetsmiljö utan kemikalker. Rättvisemärkningen hoppas jag innebär att deras ekonomiska ersättning är tillräckligt för att de ska kunna livnära sig på sin produktion och med bra arbetsförhållanden. Andra viktiga kriterier är om det är svensk producerat, inte för att jag tycker det är viktigare att det finns bönder i sverige än i andra delar av världen. Utan för att det innebär att varan inte rest så långt och förhoppningsvis är färskare och därmed mer näringsrik och hälsosam. Jag hoppas att jag genom att vara medveten konsument minskar lidandet och förbättrar arbetsförhållanden för människor som producerar den mat jag äter.

Men om man ska vara medveten konsument behöver man lägga tid på att läsa och vara medveten om var ens pengar går till och det är tyvärr inte så enkelt. Det är mycket man ska hålla reda på i ett så valfritt land som Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar