onsdag 5 december 2012

Svensk vinterberedskap

För några dagar sedan kom så första snön. Äntligen, tycker jag, men det verkar vara ovanligt att tycka om snö. Samhället blir allt mer handfallet vid ganska vanligt förekommande väderfenomen.

Resultatet av ombyggnationen på kontoret är bland annat ett mötestorg där alla kan träffas och fika och äta mat tillsammans, istället för att sitta och tjura på sina våningar. I anslutning till det byggdes en glasutbyggnad (glastak och glasväggar) för att släppa in mer ljus och öka ytan samt koppla samman mötestorget med angränsande uteplats. God tanke och säkert genomförbart rätt utfört. Resultatet av vinterns första snöfall (ca 30 cm) är att efter några dagar täcktes nästan alla fönster av istappar från taket ner till marken. En styrka om cirka tio byggjobbare dyker då upp för att ta ner istapparna och skotta de 20-30 cm snö som ligger på glastaket. Ska de fortsätta så hela vintern? Jag är ingen byggingenjör men mina lekmannamässiga kunskaper i byggteknik säger mig att isoleringsförmågan på glastaket antagligen är för dålig och därför smälter snön underifrån, vilket syns med blotta ögat när man tittar upp underifrån. Kombinerat med frånvaron av hängrännor som skulle kunnat samla upp smältvattnet till stuprör som leder bort vattnet till önskad plats. Eventuellt med värmeslinga i hängrännorna för att undvika frysning i rännan.  Men det är ju bara min okunniga lekmannamässiga åsikt.

Läser dessutom i Sveriges största skvallertidning (Aftonbladet) om snöskaos och att det är livsfarligt att ge sig ut på vägarna. Ett resultat av att marknadsekonomin styr även samhällsviktiga funktioner. Snöröjning, drift och underhåll av vår infrastruktur upphandlas och priset är väldigt styrande för vilken entreprenör som vinner upphandlingen. Resultatet blir att den entreprenör som kan övertyga upphandlande myndighet att de kan klara snöröjningen med minst resurser vinner. Förr i tiden fanns vad ekonomen antagligen kallar överkapacitet, då klarade man större snöfall. Det kanske tillochmed var så att vissa snöröjningsfordon inte användes under små snöfall. Idag är det maxutryckning så fort man ser en snöflinga i luften, då finns inga reserver att ta av. Själv har jag VABat med minior som har ett sår på foten men imorgon kanske hela familjen är tillbaka i full produktion.  Förutsatt att det finns ström i Gävle så datorerna funkar på jobbet...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar