onsdag 7 november 2012

Inte så farligt att amortera!


Läst mycket på sista tiden om svenskarnas amorteringsovilja och att att svenska bolån har en avbetalningstid på över hundra år!

Vi har insett att det går att göra väldigt mycket åt sin ekonomiska situation genom den mentala inställningen. Om man tar bort behovet av att ta nya beslut kring amorteringen så blir det inte så jobbigt att hantera bolånet.

Vi räknade på vad vi skulle betala i räntor om bolåneräntan låg på 5% idag.  Sedan bestämde vi oss för att amortera ganska aggresivt, lika mycket amortering som vi betalar i ränta i dagsläget.  Vi ställde upp ett senario där vi tänkte oss att vi hade 5% i ränta långsiktigt framöver och om vi då ökar vår amortering med 5% per år skulle vi i ett sådant läge ha exakt samma kostnad varje månad så länge vi har kvar bolånet. Rent mentalt är detta väldigt fördelaktigt, man behöver inte ta nya beslut om när och om man ska amortera mera utan man räknar bara upp amorteringen med 5% varje år.

Räkneexempel: Ett bolång på 1 miljon kr med en ränta på 4% (aktuella räntor ligger mellan 3-3,5%) ger att man ska betala 3333 kr/månad i ränta. Amortering på lika mycket som man betalar i ränta ger alltså 3333 kr/månad i amortering. 6666 kr/månad totalt. Efter ett år har lånet minskat med 40 000 kr. När man höjer amorteringen år 2 med 5% blir totalkostnaden per månad 3200 (ränta) + 3500 (amortering+5%) = 6700. Månadskostnaden har ökar marginelt (34 kr) så länge räntan ligger under 5%. Amorteringstid på hela lånet blir ca 17 år. En sjuksköterska med 23500 kr (medianlön) har 11292 kr över att leva för med ovanstående senario. Bortsett från inflationseffekter i detta senario.

Det är en förhållandevis aggresiv amortering på 17 år blir man av med 1 miljon i skulder och kan därefter lägga cirka 6700 kr/månaden på något annat! Förslagsvis pensionssparande! Det borde inte vara allt för orimligt att ha ett amorteringskrav på säg 30 år på ett bolån?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar