måndag 18 juni 2012

Byråkrati!Jag förlängde min halvtidsledighet på jobbet för någon månad sedan genom att fylla i en ledighetsansökan. Nu råkade den överlappa med den tidigare ansökan men det framgår av ett antal kryssrutor vilka veckodagar jag jobbar och vilka jag är lediga.

I juni överlappade min tidigare ansökan med min nya. Lönesektionen har bara läst siffran 50% och adderat de två 50%-ledigheterna som överlappade i juni. 50+50=100%. Således ska jag inte ha någon lön för juni tycker de. Jag påpekade att jag fyllt i vilka dagar jag jobbar och vilka jag är lediga och förstår inte att den halva tid av veckan jag jobbar är värdelös och den andra halva räknas som dubbel ledighet! Jag föreslår att de rättar till det som de gjort fel men helt oförståendes att jag börjar bli irriterad föreslår de att jag ska skicka in en ny ledighetsansökan där jag ska skriva att de tidigare ledighetsansökningarna inte ska gälla och att den nya är den enda rätta! Det förvånar mig att de inte kräver en underskrift av Reinfeldt eller den där Bernadott gubben som har ett stort hus i Gamla stan i Stockholm, det ska tydligen räcka med min chefs underskrift, tack för det!

Med tanke på deras skicklighet att tyda blanketterna frågar jag mig nu om jag kommer vara 150% ledig efter nästa ledighetsansökan. Blir jag då skyldig att betala dem 50% av min lön?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar