söndag 12 april 2015

Nog med teori...

...nu kör vi!

Nu är vi igång på allvar med vårat skogsträdgårdsprojekt. I slutet på veckan la vi en beställning på 41 stycken träd och buskar från en plantskola i tyskland. Det blir första gången vi köper växter på det sättet så det blir spännande att se hur det funkar. Beställningen av växter genererade ett behov av att börja förbereda för deras ankomst också. Vi har satt ut (mätt) vart alla växter ska placera utifrån våran designkarta som vi tagit fram under de kurser vi gått/går. Den nya delen av tomten är en grusås (stenås) så varje grop där vi ska plantera ett träd eller en buske kräver ett ordentligt arbete i form av spettande och hackande. Stenen vi får upp ur groparna vi gräver skapar nya möjligheter. I den sydsluttning som ska bli odlingslandskapet för våra annueller (ettåriga växter) hade vi redan tänkt att man skulle kunna terrassera på något sätt. Så med stenen från 5 gropar fick vi en bra början på terrasserna. Ytterligare 36 gropar kvar att gräva så det kommer antagligen att räcka till hela terrasserna vi tänkt oss. Det blir riktigt maffigt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar