onsdag 30 april 2014

PDC del 1

Förra helgen var den första träffen i min PDC-kurs (Permaculture Design Certificate). Från fredag eftermiddag till söndag eftermiddag ägnade jag och cirka femton övriga deltagare all vår vakna tid åt permakulturtankar. Grunder, observationsövningar och grundläggande geodesi, triangulering med måttband, avvägning med vattenslang och höjdmätning med "tiondel". Det mest fantastiska var människorna. Det var en spännande blandning med mycket olika bakgrund men med natur och miljöintresse gemensamt. Spännande diskussioner om kvällarna med likasinnade gjorde att tiden flög fram och det tog en halv vecka att landa i vardagen igen efteråt. Vi har delat in oss i grupper som ska jobba med designen av våra valda projekt. Mitt projekt är vår egen trädgård inklusive den yta jag önskar köpa till om vi lyckas övertyga markägare och kan få ett rimligt pris. Innan nästa träff ska vi träffas och gå igenom platsen för en analys av vad som finns där idag. Konsten blir att undvika att börja tänka designtankar utan bara skapa sig en faktabas av alla grunddata. En baskarta över tomten, där har vi god hjälp av de mätningar vi gjort med RTK-GPS på centimeternoggrannhet över stora delar av tomten. Sedan samla så mycket fakta som möjligt så de andra på kursen som inte besöker min trädgård kan skapa sig en bild av vilka grundförutsättningar vi har i vårt projekt.

Några dagars jobbvecka har nu avslutats och vi var till byns Majkas och tittade när den tändes. Blötsnön vräkte ner och det var aprilväder. Jag har tagit långhelg och blir hemma även på klämfredagen med grabbarna. Det blir mer läsning i kurslitteraturen, känner mig som en väldigt engagerad student!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar