söndag 29 november 2015

Die Mauer

Det kan mycket möjligt vara så att vi nu befinner oss mitt i en samhällelig kollaps. Vi har inte haft någon verklig tillväxt på flera år trots expansiv penningpolitik i form av låga eller negativa räntor runtomkring i världen. Klimatförändringarna börjar göra sig gällande i ökad orolighet i omvärlden och mycket möjligt är en av faktorerna bakom situationen i Syrien försämrade förutsättningar för odling på grund av torka. Gigantiska flyktingströmmar där ett fåtal tar sig till Europa. De europeiska länderna tävlar om att stänga sina gränser och minimera möjligheten att söka asyl. Svenska politiska organisationer åker till Grekland för att informera de flyende om vilket skitland Sverige är, de som flyr från bomber och krig i Syrien. De högerextrema krafterna i Europa och religiösa extremisterna i Daesh/IS är rörande överens i sin världssyn och cirkeln tycks på sätt och vis slutas. Terrorattackerna på frihet, broderskap och jämlikhetens Paris, tycks ha över en natt förvandlat svensk migrationspolitik till just den politik som högerextremerna påtalat under alla sina år. Vi praktiskt taget stänger våra gränser mot de som inte är som oss.

Klimatkonferensen i Paris ska en stor del av världens länder mötas för att förhandla om avtal som kan påverka hur snabbt den globala uppvärmingen kommer ske framöver. Samtidigt förbereder sig länder lokalt på hur man ska hantera att havsnivån kommer att stiga. De kan anse att det globala klimatet är svårt att påverka men att bygga vallar och skydda kustområden med tekniska lösningar är något de kan påverka själva. Det riskerar att flytta fokus från det stora problemet och leda till brandsläckningslösningar snarare än hållbara långsiktiga lösningar.

Klimatförändringarna i Sverige tenderar att bli gynnsamma på många sätt för Sverige. Havsnivån kommer inte stiga så mycket i våra delar av världen och dessutom kompenserar landhöjningen också endel för detta. Ökad medeltemperatur leder till längre odlingssäsong och det sägs att nederbörden kan öka med 20% vilket ytterligare gynnar odlare. Det kommer antagligen att öka attraktionskraften för klimatflyktningar att ta sig till det förlovade landet i norr. Jag hoppas att vi kan bli mer toleranta och inkluderande för annars kommer det antagligen bli en ganska orolig tid. Eller ska vi bygga murar och stängsel?

Jag kommer att tänka på Ebba Gröns låt Die Mauer.
”Halt här får ingen passera, här kommer ingen förbi, kommer aldrig över nåt mera. Så gå är Du snäll om ditt liv är kärt.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar